ser-6

E-posta Pazarlama

shutterstock_212201704

E-posta pazarlama konusunda desteğe ihtiyacınız varsa doğru adrestesiniz. Size özel en etkili tanıtım ve reklam amaçlı e-postayı hazırlayıp daha çok sayıda müşteriye az maliyet ile ulaşmanızı ve iletmek istediğiniz mesajı en etkili biçimde iletmenizi sağlayabiliriz.E-posta kullanan insanlara doğrudan ticari mesajları pazarlar. Daha geniş anlamda, mevcut veya potansiyel müşteriye yollanan her bir e-posta, e-posta ile pazarlama olarak düşünülebilir. Bu işlem genellikle, e-postaları kullanarak gönderilen reklam, iş talepleri, satış istekleri veya bağışları içerir ve bağlılık ile güven inşa etmek ya da marka farkındalığı yaratma amacıyla yapılır. E-posta ile pazarlama satış listelerine veya mevcut müşteri veri tabanına uygulanır. Bu terim daha geniş bağlamda genellikle, ticaret yapan kişilerin mevcut veya önceki müşterileriyle ilişkilerini geliştirme, müşteri bağlılığını teşvik etmek amacıyla, iş yapımını devam ettirmek, yeni müşteriler edinmek veya mevcut müşterileri derhal bir şey almaya ikna etmek için ve müşterilerine diğer şirketler tarafından mesaj postalamak için reklamlar ekleyerek yapılan işlemle ilgili olarak kullanılmaktadır.

Madison Logic Nisan 2014’te her saat başı 122 milyar e-posta gönderildiğini iddia eden küresel bir veri yayımlamıştır.

E-posta ile pazarlamanın türleri

E-posta ile pazarlama farklı türden e-postalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir:

Alımsatımsal e-postalar

Alımsatımsal e-postalar genellikle bir şirket ile müşterinin hareketlerine dayalı olarak tetiklenir. Alımsatımsal ya da ilişkiler üzerine olan mesajlarda nitelikli olmak için bu iletişimlerin ana amacı, alımsatımsal mesajın diğer bir kaç dar anlamının yanı sıra “alıcının göndericiyle daha önceden anlaştığı ticari bir işi yürütmek, tamamlamak veya doğrulamak” olmalıdır. Tetiklenen alımsatımsal mesajlar şifre yenileme postaları, alım ya da sipariş doğrulama postaları, sipariş durum postaları, yeniden düzenleme postaları ve e-posta alındılarını içerir.

Alımsatımsal bir e-postanın ana amacı tetiklenen hareketi göz önüne alan bilgiyi iletmektir. Fakat, yüksek açık oranlar yüzünden (e-posta haber bülteni için %36.6 oranıyla kıyaslandığında %51.3), alımsatımsal e-postalar müşterileri teşvik etmek için birçok konuda fırsat sunmaktadır. Bunlar: müşterilerle veya abonelerle ilişkiler kurmak veya ilişkileri güçlendirmek, soruları cevaplandırmak, ürünlerin veya hizmetlerin çapraz satışını yapmak ya da bu konuda müşteriyi ikna etmektir.

Birçok e-posta haber bülteni yazılım satıcısı alımsatımsal e-posta desteği sunar ve bu da şirketlere alımsatımsal e-postaların yapısındaki tanıtıcı mesajları dahil etmelerini sağlar. Aynı zamanda uzmanlaştırılmış alımsatımsal e-posta ile pazarlama hizmeti sunan yazılım satıcıları vardır ve bunlar da hedeflenen veya kişisel alımsatımsal e-posta mesajlarını sağlar ve özel pazarlama kampanyaları yürütür (örneğin, müşteri yönlendirme programları).

Doğrudan e-postalar

Pazarlamaya dayalı doğrudan e-posta veya kesilmeler yalnızca tanıtıcı mesajlar üzerine gönderilen e-postaları içerir (örneğin, özel bir teklifin duyurusu veya bir ürün katalogu gibi). Şirketler genellikle doğrudan tanıtıcı mesajlar göndermek için müşteri listesi toplar veya e-posta adreslerini araştırır; ya da hizmet şirketlerinden e-posta adreslerinin listesini kiralayıp yine de güvenli bir şekilde e-posta ile pazarlama tekniğini kullanabilirler.

Geleneksel posta ile kıyaslanması

Geleneksel reklam postasıyla kıyaslandığında e-posta ile pazarlama kullanmanın hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Avantajları

Şirketler arasında e-posta ile pazarlamanın yaygın olmasının pek çok sebebi vardır. Bunlar:

  • Yatırım karlılığı izlenebilir ve düzgün bir şekilde yapıldığında bu karın yüksek olacağı kanıtlanmıştır. E-posta ile pazarlama genellikle en etkili çevrim içi pazarlama taktiği olarak arama bazlı pazarlamada ikinci sıradadır.
  • E-posta ile pazarlama geleneksel postalamadan çok daha hızlı ve daha ucuzdur çünkü geleneksel posta ile yapılan kampanyadaki çizim, basım, gönderim ve postalama işlemleri çok fazla zaman ve ücret gerektirmektedir.
  • Reklamcılar, kendilerini ilgilendiren konularda e-posta almaya izin veren çok fazla sayıda aboneye ulaşabilirler.
  • Amerika’daki İnternet kullanıcılarının yarısından çoğu günlük olarak e-postalarını kontrol etmekte veya e-posta göndermektedir ve saat 1 ile 5 arasında teslim edilen e-postalar diğer zamanlarda yollananlardan açık tarife ve tıklanma oranı bakımından daha yüksektir.
  • E-postalar dijital pazarlamacılar arasında popülerdir ve Birleşik Krallık’ta 2009’da %15 oranında 292 £’a kadar beklenen bir yükselme olmuştur.
  • Standart e-posta ile kıyaslandığında, doğrudan e-posta pazarlama yöntemi sayesinde cevap verme oranı ve e-ticaret için ortalama değer daha yüksektir.

Dezavantajları

2008’in ortalarından itibaren e-posta teslimatı üzerine e-posta hizmet şirketi olan Return Path tarafından yayımlanan rapor yasal pazarlamacılar için hala bir sorundur. Rapora göre, yasal e-posta sunucularını %56 oranında teslim olduğunu, mesajların yüzde yirmisinin reddedildiğini ve yüzde sekizinin filtrelendiğini belirtti.

E-posta ile pazarlama kullanmayı düşünen şirketler programlarının ABD İstenmeyen Pornografik ve Pazarlama Tecavüzlerinin Kontrolü Yasası (CAN-SPAM), Avrupa Gizlilik ve Elektronik İletişim Yönetmeliği 2003, veya Türkiye Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gibi spam yasalarını ya da Internet hizmet sağlayıcısının kabul görmüş kullanma politikasını ihlal etmediğinden emin olmalıdırlar.

Onay alınarak yapılan e-posta reklam yöntemi

Onay alınırak yapılan e-posta reklam yöntemi, ya da izne dayalı pazarlama, e-postanın alıcısının izni dahilinde e-posta aracılığıyla yapılan reklam yöntemidir. Bu yöntem e-posta ile pazarlamanın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için pazarlamacılar tarafından geliştirilmiş birçok yöntemden birisidir.

Onay alınarak yapılan e-posta ile reklam yöntemi, alıcı ile gönderici arasında tokalaşma protokolü kullanan bir teknoloji haline dönüşmektedir. Bu sistem tüketiciler ile pazarlamacılar arasında yüksek seviyede memnuniyet oluşturmayı hedeflemektedir. Onay alınarak yapılan e-posta reklam yönteminin kullanılması halinde, tüketicilere postalanan materyal umulduğu gibi olacaktır. Tüketicinin bunu almak istediği varsayılır ve bu da e-postayı tüketiciye yollanan istenmeyen mesajlardan farkı kılar. Onay alınarak yapılan e-posta reklam yöntemi daha kişisel bir şekilde olacaktır ve tüketiciyle daha alakalı postalar olacaktır. İzne dayalı pazarlamanın en yaygın örneği reklam yapan firmanın müşterilerine gönderdiği haber postasıdır. Bu tür haber postaları müşterileri gelecek etkinlikler, tanıtımlar veya yeni ürünler hakkında bilgilendirir. Bu tür reklamlarda, müşterilerine haber postası göndermek isteyen bir şirket alım esnasında onlara haber postası almayı isteyip istemediklerini sorabilir.

Veri tabanına izne dayalı kaydedilen iletişim bilgilerinin ortaya çıkmasıyla, pazarlamacılar tanıtıcı materyalleri Drip Marketing olarak da bilinen otomatik yanıtlayıcılar kullanarak otomatik şekilde gönderebilmektedirler. Aynı zamanda tanıtımlarını belirli piyasa segmentine de ayırabilirler.Müşterilerinizin sizden daha çok ürün satın alması için e-posta en etkili yöntemlerden biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin %74’ünün ticari içerikli iletişimi e-posta ile yapmayı tercih ettiği saptanmıştır.

Kâr% 75 artış mevcut müşterilerinin sadece% 5 daha fazla korumak küçük işletme sahipleri ile mümkündür.
E-posta Pazarlama
75%
Tüketicilerin% 91 e-mail, en az 2012 günlük ExactTarget kullanımı
E-posta Pazarlama
91%