“Dijital” gerçekten ne anlama geliyor?

What-is-SEO-post

Herkes dijitalleşmeye çalışıyor. Bunun ilk adımı ise gerçekten ne anlama geldiğini anlamak.
Şirketler bugünlerde apar topar daha dijital hale gelmeye çalışıyorlar. Fakat dijital aslında ne anlama geliyor?

Bazı yöneticiler için, teknoloji anlamına geliyor. Başka bir grup için dijital müşterilerle iletişime geçmenin yeni bir yolu. Ve diğerleri için hala, tamamen yeni bir iş yapma şeklini akla getiriyor. Bu tanımlardan hiç biri aslında yanlış sayılmaz. Fakat bu kadar farklı bakış açısı liderlik takımlarını şaşırtıyor çünkü işletmenin ilerlemesi gereken yönle ilgili bir uyum ve ortak vizyonun eksikliğine işaret ediyorlar. Bu da sıklıkla kaçırılan fırsatlar, durgun performans ya da kötü başlangıçlara yol açan parçalanmış girişimlere ya da yanlış çabalara yol açıyor.

CEO'lar dijital planlarını ilerletmeye devam ederken bile, biraz duraksayıp kelime dağarcığını netleştirmek ve dili açık hale getirmekte fayda var. İşletme liderleri dijitalin kendileri ve bunun bir sonucu olarak işletmeleri için ne anlama geldiğiyle ilgili net ve ortak anlayışa sahip olmalılar(şirketlerin nasıl anlamlı dijital stratejiler geliştirebileceği ve işletme performansını artırabileceğiyle ilgili daha derinlemesine bir bakış için, “Dijital").

Basit açıklamalar bulmaya çalışmak çekici olabilir ancak anlamlı ve sürdürülebilir olmak için bizler, dijitalin bir şeyler olarak tanımlanması yerine daha çok bir şeyleri yapma yolları olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tanımı biraz daha sağlamlaştırabilmek için, üç özellik olarak ayırdık: iş dünyasının yeni cephelerinde değer yaratmak, müşteri deneyimleri için bir vizyon ve tüm yapıyı destekleyebilecek temel yetenekler oluşturmak.


Yeni cephelerde değer oluşturmak

Dijital olmak iş yapma sürecinizin tamamını yeniden gözden geçirmeye açık olmak ve yeni değer cephelerinin nerede bulunduğunu anlamaktan geçiyor. Bazı şirketler için, yeni cepheler ele geçirmek ve komşu kategorilerde tamamen yeni işletmeler geliştirmek anlamına gelebilir, diğerleri için ise mevcut sektörlerde bulunan yeni değer potalarını belirleyip onları elde etmeye çalışmak olabilir.

Gelişmekte olan büyüme sektörlerindeki değeri açığa çıkarmak, pazardaki gelişmelerin sonuçlarını anlamak adına bir kararlılık göstermek ve nasıl fırsatlar ya da tehditler sunabileceğini değerlendirebilmekten geçiyor. Örneğin Nesnelerin İnterneti, pazar değiştiren oyuncular için benzersiz oranda veri hassasiyeti sağlayarak mevcut değer zincirleri içerisindeki hataları bulmalarına yardımcı oluyor. Otomotiv endüstrisinde dış dünyaya bağlanan araçlar, kişisel navigasyon ve araç içi eğlence alanları için yeni cepheler oluşturdu. Lojistik endüstrisi içerisinde sensörler, büyük veri ve analitiklerin kullanımı, şirketlerin tedarik zinciri operasyonlarındaki etkinliği artırdı.

Bununla birlikte dijital olmak, müşteri karar verme hikayelerinin en geniş anlamıyla nasıl evrim geçirdiğiyle yakın ilişkili olmak anlamına geliyor. Bu müşteri davranışları ve beklentilerinin işletme içi ve dışıyla birlikte sektörünüz dışında da nasıl geliştiğini anlamak anlamına geliyor ki bu değer kazandıran ya da yok eden trendlerin önüne geçmek için hayati önem taşıyor.


Ana faaliyet alanlarında değer oluşturmak

Dijitalin bir sonraki öğesi yeni yeteneklerin müşterilere verilen hizmetleri artırmada nasıl kullanılabileceğini yeniden düşünmektir. Bunun temeli müşterinin satın alma hikayesindeki-hangi kanalla olursa olsun-her bir adımı anlama ve dijital yeteneklerin işletmenin tüm alanlarında mümkün olan en iyi deneyimi tasarlama ve sunmaya karşı gösterilen tutkuda yatıyor. Örneğin tedarik zinciri, doğru ürünü müşterinin istediği biçimde etkili bir şekilde teslim etmek için gerekli esneklik, etkinlik ve hızı sağlamada kritik bir öneme sahiptir. Aynı sebeplerle veriler ve ölçümler müşterilerle ilgili iç görülerin sağlanmasına odaklanarak, bu sayede pazarlama ve satış kararlarını yönetebilir.

Kritik bir nokta ise, dijitalin tek seferlik bir müşteri yolculuğu sağlamak için çalışmakla ilgili olmaması. Süreçlerin ve yeteneklerin müşterilerden gelen girdilere göre sürekli olarak evrimleşerek devam eden bir ürün ya da hizmet sadakati oluşturduğu, döngüsel bir dinamik oluşturmakla ilgili. Bunu gerçekleştirebilmek birbiriyle bağlantılı dört ana yetenek gerektiriyor:

İleriye dönük karar alma. Geçerlilik, dijital çağın para birimi. Bu durum, müşteriye uygun ve kişiselleştirilmiş deneyimler ve içerikler sağlayacak, zekaya dayalı kararlar vermeyi gerektiriyor. Müşteri tercihlerin hatırlamak bu yeteneğin basit bir örneği ancak aynı zamanda kişiselleştirme ve müşterinin yolculuğu içerisindeki bir sonraki adımı optimize etmeye de uzanıyor. Örneğin ClickFox gibi veri sağlayıcıları, farklı kanallardan verileri bir araya getirerek müşterilerin neler yaptığını ve bunların sonucu olarak ne olduğunu tek bir bakış açısında sunuyor. İdari departmanlarda, analitikler ve veriler müşteri ihtiyaçları ve davranışlarıyla ilgili neredeyse gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak müşteriye iletilen mesajların ve tekliflerin tiplerini belirliyor.

İçeriğe dayalı etkileşim Bu olgu tüketicinin bir markayla nasıl etkileşime geçtiğini analiz ederek, bu etkileşimleri müşteri deneyimini geliştirmek için modifiye etme anlamına geliyor. Örneğin, müşteri bir cep telefonundan dizüstü bilgisayara ya da bir markayı değerlendirme aşamasından bir satın alma kararı vermeye geçerken, içerik ve tecrübe de buna uyum sağlayabilir. Artan müşteri etkileşimi sayısı markaların müşterilerinin ne istediğiyle ilgili daha iyi karar vermelerini sağlayan yeni bir bilgi akışı üretiyor. Giyilebilir teknolojilerin hızlı yükselişi ve Nesnelerin İnterneti, şirketlerin dijital ve fiziksel tecrübelerini birleştirmelerine imkan verecek en son temas noktaları grubunu temsil ediyor.

Gerçek zamanlı otomasyon. Müşterilerle bu döngüsel alışveriş dinamiğini desteklemek ve onların hemen bir görevi tamamlamalarını sağlamak, kapsamlı bir otomasyon gerektiriyor.

Müşteri etkileşimlerinin otomasyonu problemlerin hızlı çözümüne yardımcı olan self servis seçeneklerinin sayısının artırılmasına yardımcı olabilir, iletişimleri kişiselleştirerek daha uygun hale getirebilir ve kanal, zaman ya da cihaz ne olursa olsun istikrarlı müşteri yolculukları sunabilir. Tedarik zincirinin ve ana faaliyet alanlarının otomasyonunu sağlamak maliyetleri azaltabilir fakat aynı zamanda şirketlere müşteri talebini tahmin edebilme ve cevap verebilmek için gerekli esnekliğin artırılması için de hayati önem taşır.

Yolculuk-odaklı inovasyon. Müşterilere iyi hizmet vermek, şirketlere onlarla nasıl iletişime geçtikleri ve nasıl satış yaptıklarıyla ilgili yaratıcı davranma iznini de veriyor. Bunlara örnek olarak müşteri ilişkilerini tercihen tüm tarafların yararına olacak şekilde ilerletebilecek, mevcut müşteri yolculuklarını yeni işletme ve hizmetlere taşıma gibi durumlar olabilir. Bu inovasyonlar sonuç olarak daha fazla etkileşimi tetikler, daha fazla bilgi oluşturur ve müşteri-marka ilişkisi değerini artırır.


Temel yetenekler inşa etmek

Dijital tanımımızın son öğesi ise bir kurumun hızlı ve kıvrak olmasını sağlayan teknolojik ve organizasyonel süreçlerle ilgili.
Bu temel iki öğeden meydana gelir:

Zihniyetler. Dijital olmak verileri kullanarak daha hızlı kararlar alabilmek, karar verme işini daha küçük takımlara devredebilmek ve işleri yürütmenin daha hızlı ve sistematik yollarını geliştirebilmektir. Bu şekilde düşünmek sadece belirli bir fonksiyon grubuyla kısıtlı kalmamalı. Şirketlerin gerekli yeteneklerini artırmak adına diğer dış şirketlerle nasıl yaratıcı şekilde ortaklık kurabilecekleri gibi soruların da dahil olduğu geniş bir operasyonel durumlar yığınını da içermelidir.
Dijital bir zihniyet, görevler arası işbirliğini kurumsallaştıran, hiyerarşileri azaltan ve yeni fikirlerin üretimini teşvik eden bir zihniyettir.
Teşvikler ve ölçümler bu türden bir karar verme çabukluğunu desteklemek için geliştirilmiştir.

Sistem ve veri mimarisi. IT bağlamında dijital, kritik fonksiyonları yürüten ve daha yavaş bir tempoda çalışan eski sistemleri çoğunlukla müşteriye dönük etkileşimleri gerçekleştiren ve hızlı tempolu olanlardan ayıran, iki kısımlı bir ortam oluşturmaya odaklanmıştır. Dijitalleştirilmiş bir IT'nin ana özelliği, cihazlara, nesnelere ve insanlara bağlanan ağlar inşa etme kararlılığıdır. Bu yaklaşım görevler arası IT takımlarının sistemleri otomatize ettiği ve yazılımları daha hızlı dağıtmak ve çeşitlendirmek adına süreçleri optimize ettiği, sürekli bir servis metoduyla şekillenir.

Dijital, büyümeyi hemen açığa çıkarmaktır. Şirketlerin bu tanımı nasıl yorumlayacağı ve nasıl harekete geçeceği değişecektir ancak dijitalin ne demek olduğunu açık bir şekilde anlayabilmek, işletme liderlerinin değerlerin yakalanabilmesinde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili ortak bir vizyon geliştirmelerini sağlayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>